Przeskocz do treści

Wychowanie dzieci powiązane z ogromnym stresem

Bycie rodzicem nie jest jednorazowym bądź nawet kilkurazowym działaniem na rzecz dziecka, ale jest stałym ciągiem owych działań czy złożonym procesem.

Musimy być świadomi, że wielokrotnie będziemy doświadczać ogromnego stresu z tego właśnie tytułu. Dobrym rozwiązaniem w takich sytuacjach jest zaopatrzenie się w lek Pramolan.

Stres i nerwowość przy wychowywaniu dzieckaAnalizując tą właśnie problematykę stresu wskazuje się, że każde dziecko potrzebuje rodziców, którzy obdarzają prawdziwym uczuciem oraz uznaniem. Dziecko, które przychodzi na świat uzyskuje prawo do swoistej przynależności oraz miejsce w rodzinie. Siła takiej więzi jest ogromna, można nawet ukazać, że nierozerwalna.

Istotą wychowania w rodzinie jest stopniowy proces oddalania się dziecka od rodziców, a więc usamodzielnianie się. To właśnie ono jest zjawiskiem niezbędnym, aby owe dziecko zdobyło odpowiednią tożsamość oraz stało się odrębnym bytem psychologicznym. Taki proces jednak nie oznacza swoistego zerwania więzi pomiędzy rodzicami.

W związku z czym taka więź przekształca się, ale nigdy jednak nie słabnie oraz nie zanika, bowiem człowiek to zawsze dziecko swoich rodziców. Dziecko, które ma za sobą proces naśladownictwa dochodzi do wniosku, że w żaden sposób nie może w całości być podobne do swoich rodziców.

Ważną kwestią w funkcjonowaniu dorastających dzieci jest również proces modelowania, który dokonuje się w rodzinie, która bez wątpienia jest pierwszym oraz najważniejszym środowiskiem wychowawczym. Istotnym efektem takiego procesu modelowania jest swoiste nabywanie wzorów postępowania, a więc modeli w zakresie tak zwanych podstawowych ról społecznych.

Taki proces modelowania nabiera więc szczególnego znaczenia w pewnym odniesieniu do agresji dzieci. Bez wątpienia dzieci uczą się takiej agresji. Jest to dość mocno zbliżone do określonych zachowań.

Ma to jednak odwzorowanie na podstawie własnych oświadczeń. Kolejną bardzo istotną kwestią jest, że spośród identyfikacji z osobami najistotniejsze są wszelkie identyfikacje z własnymi rodzicami.

W kolejnym etapie dziecko zaczyna więc identyfikować się z osobami z poza rodziny. Wskazuje się, iż taka identyfikacja może występować z danymi grupami: rodzinną, rówieśniczą, szkolną. Dlatego też często rodzice sięgają po leki typu Pramolan na stres, nerwice, a nawet depresje. Czasem jest to po prostu niezbędne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *